Winby

Gombaölő permetezőszer szőlőben

 

Általános információk:

Hatóanyag: 500 g/l fluazinam
Hatóanyag csoport: fluazinam: FRAC „C5”, dinitro-anilinek hatóanyagcsoport
Formuláció: szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 11764/2002. FVM

 

Az Winby hatóanyaga a fluazinam  a 2,6 dinitro-anilinek csoportjához tartozó kontakt hatással rendelkező hatóanyag. A fluazinam több helyen gátolja a gombák energiatermelést a mitokondriumokban, ezáltal megakadályozva a micéliumok növekedését a növényben. Megelőző kijuttatás esetén nagy hatékonysággal gátolja a gomba spórák csírázását. Megelőző hatása mellett korlátozott gyógyító hatással is rendelkezik.

 

Winby felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra

Károsító

Kijuttatáshoz szükséges

Kezelések maximális száma

 

Két kezelés

közt eltelt

minimális

időtartam

Utolsó kezelés fenostádiuma

szer (l/ha)

víz (l/ha)

mennyisége

borszőlő

peronoszpóra,szürkepenész

1 – 1,5

800-1000

5

7

fürtzáródás
vége
(BBCH 79)

Javasolt növényvédelmi technológia:
Borszőlőben mind peronoszpóra, mind szürkepenész ellen egyaránt védelmet nyújt, ezért a peronoszpóra elleni védekezések időszakában külön a szürkepenész ellen más készítmény kombinálása nem szükséges.
Szőlőperonoszpóra ellen a kezeléseket megelőző jelleggel célszerű elkezdeni 20-25 cm-es hajtásállapotban, és a fertőzési viszonyoktól függően 7-14 naponként szükséges folytatni. Járványveszélyes helyzetben szőlőperonoszpóra ellen is a magasabb dózis használata javasolt. A hatékony fürtvédelem érdekében – miután a készítmény kontakt hatású, mind szőlőperonoszpóra, mind szürkepenészes rothadás ellen – nem nélkülözhetőek az időben elvégzett zöldmunka.

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: 21 nap: borszőlőben

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra
vonatkozó előírások:
Veszélyességi besorolás:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/kg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján:

   

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a termék címkéjén található használati utasítást!

A Winby gyártója és a termék tulajdonosa az ISK Biosciences Europe N.V., Belgium

Designed by Pedro
Scroll to Top