Videryo F

Jackpot peronoszpóra ellen szőlőben

 

Általános információk:

Hatóanyag: 40 g/l ciazofamid + 400 g/l folpet
Hatóanyag csoport:  ciazofamid: a FRAC „C4”, ciano-imidazolok hatóanyagcsoport
                              folpet: FRAC „M4”, ftálimidek hatóanyagcsoport
Formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/3843-1/2016. NÉBIH

 

A Videryo F hatóanyagai közül a ciazofamid a ciano-imidazolok (QiI fungicidek) kémiai osztályába tartozik, és hatását tekintve, a gombák energiatermelését gátolja azáltal, hogy blokkolja az elektrontranszportot a mitokondriumokban. A szőlő peronoszpóra ellen preventíven kijuttatatott ciazofamid spóraölő hatással rendelkezik.

A folpet a ftálimidek csoportjába tartozik és szintén a spórák csírázását gátolja. Több telephelyet gátló anyagként a Folpet több helyen (multi-site) is gátolja a gombák káros gombákat: gátolja a sejtosztódást, a légzési láncot és növeli a sejtfalak permeabilitását. A folpet preventíven kijuttatva számos kórokozó -peronoszpóra, szürkerothadás, fekete rothadás – ellen hatékony.

Videryo F kiváló hatóanyag kombináció rezisztencia megelőzésre.

 

Videryo F felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra

Károsító

Kijuttatáshoz szükséges

Kezelések maximális száma

 

Két kezelés

közt eltelt

minimális

időtartam

Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)

szer (l/ha)

víz (l/ha)

mennyisége

borszőlő

peronoszpóra

2,5

400-1000

6

10

5. levél kiterülésétől (BBCH 15) fürtzáródásig (BBCH 78)

 

Javasolt növényvédelmi technológia:

Borszőlőben peronoszpóra ellen a kezeléseket előrejelzésre alapozva preventíven kell elkezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint 10-12 naponként szükség szerint megismételni.

 

Munkaegészségügyi várakozási ideje:  0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: 28 nap: borszőlő
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

 

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/kg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles;
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

 

Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

  

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a termék címkéjén található használati utasítást!

 

A Videryo F gyártója és a termék tulajdonosa az ISK Biosciences Europe N.V., Belgium.

Designed by Pedro
Scroll to Top