Galgone 200 EC

Gyomirtó permetezőszer kalászosokban és kukoricában

 

Általános információk:

Hatóanyag: 200 g/l fluroxipir
Hatóanyag csoport: fluroxipir: HRAC „O”, piridin-karboxilsav amidok hatóanyagcsoport
Formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6300/85-2/2019. NÉBIH

 

A Galgone 200 EC hatóanyaga a flurixipir egy növekedés szabályozó gyomirtó készítmény. A fluroxipir hatásmechanizmusát tekintve utánozza az auxin működését a növényekben. A fluroxipir megzavarja a növényi sejtek növekedését az érzékeny gyomnövények újonnan képződő száraiban és leveleiben, ami hibás – kanalasodás, csalánosodás - növekedéshez vezet. Az érzékeny gyomnövények a kezelés után 2-3 héttel elpusztulnak.

 

Galgone 200 EC felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra

Károsító

Kijuttatáshoz szükséges

Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)

szer (l/ha)

víz (l/ha)

mennyisége

kalászosok

(őszi búza, őszi árpa,

tavaszi árpa, rozs, zab,

tritikálé)

magról kelő kétszikű

gyomnövények,

valamint aprószulák,

sövényszulák,

hamvas szeder

0,4-1,0

200-300

2-3 leveles állapottól

a kalászhányás

kezdetéig

(BBCH 12-51)

kukorica (takarmány)

magról kelő kétszikű

gyomnövények,

valamint aprószulák,

sövényszulák,

hamvas szeder

1,25-1,75

200-300

4-6 leveles állapot

(BBCH 14-16)

Javasolt növényvédelmi technológia:

Kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé) a készítményt azok 2-3 leveles állapotától a kalászhányás kezdetéig lehet kijuttatni. Sörárpán kívül az egyéb kalászosokban a gyomirtási spektrum szélesítése, valamint mezei acat (Cirsium arvense) ellen hormonbázisú készítményekkel (2,4-D, MCPA) tankkombinációban célszerű alkalmazni. Hormonbázisú készítményekkel kombinációban a készítmény dózisa 0,75 l/ha, szulfonil karbamid hatóanyagú gyomirtó szerrel kombinációban a készítmény dózisa 0,4-0,6 l/ha, a kombinációs partnert annak engedélyokiratában meghatározott mennyiségben kell kijuttatni, valamint figyelembe kell venni a kombinációs partner kijuttatásának a kalászosokra vonatkozó fenológiai paramétereit.

Kukoricában (takarmány) a kultúrnövény 4-6 leveles állapotában kell kijuttatni a készítményt. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles állapotukban, az aprószulák (Convolvulus arvensis), sövényszulák (Calystegia sepium) 10-15 cm-es, a hamvas szeder (Rubus caesius) 15-20 cm-es állapotában a legérzékenyebb a készítményre. Erős fertőzés esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni.

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Az előírás szerinti felhasználás esetén előírása nem szükséges
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra
vonatkozó előírások:

Veszélyességi besorolás:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján*: nem veszélyes
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

    

 

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a termék címkéjén található használati utasítást!

A Galgone 200 EC azonos a 04.2/8128-1/2011. MgSzH számon engedélyezett Flurostar 200 EC gyomirtó permetezőszerrel

Designed by Pedro
Scroll to Top