Diflanil 500 SC

Gyomirtó permetezőszer őszi kalászosokban

 

Általános információk:

Hatóanyag: diflufenikán – 500 g/l
Hatóanyag csoport: diflufenikán a HRAC „F1” karotionid bioszintézis gátlók hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 1 l és 3 l HDPE kanna
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/3593-1/2018. NÉBIH

 

A diflufenikán hatóanyag a karotinoidok bioszintézisét gátolja. A karotinoidok hiánya a levélszövet fehérítését és a sejtek bomlását okozza, ami különösen az új szövetek esetében megfigyelhető. A diflufenikán a fiatal, folyamatosan növekvő gyomnövények ellen a leghatékonyabb. Kijuttatás után a hosszú tartamhatást biztosít talajon keresztül megfelelő mennyiségű bemosó csapadék esetén. 

 

A Jura EC felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra

Károsító

Kijuttatáshoz szükséges

A kezelés ideje

(fenológiai állapot szerint)

szer (l/ha)

víz (l/ha)

mennyisége

Őszi búza,

őszi árpa

magról kelő kétszikű

gyomnövények

0,25

200-300

vetés után kelés előtt, első levél megjelenésétől 3 leveles állapotig (BBCH 00-13)

Javasolt növényvédelmi technológia:

Őszi búzában és őszi árpában a készítményt őszi kijuttatással, magról kelő kétszikű gyomnövényekkel fertőzött területen preemergensen vagy korai posztemergensen a kultúrnövény 3 leveles fejlettségéig 0,25 l/ha-os dózisban kell alkalmazni. A magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles fenológiai stádiumában kell kijuttatni a készítményt. A kultúrnövény károsodásának megelőzése érdekében meg kell akadályozni a készítmény közvetlen érintkezését a kalászos vetőmaggal. A jó szelektivitáshoz jó magágy készítés, egyenletes vetésmélység és valamennyi vetőmag talajjal való megfelelő takarása szükséges. Nem szabad a készítményt rögös magágyra kijuttatni. A készítményt nem szabad kijuttatni havas, fagyott talajfelszínre, deres illetve károsodott és legyengült állományban, valamint fagyos éjszakák előtt és után (fagymentes időszak szükséges). Normál vetésváltás esetén, betakarítás után, legalább 15 cm mély szántást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának. A kultúrnövény kipusztulása esetén ősszel, legalább 15 cm mély szántást követően őszibúza és őszi árpa vethetők. A kultúrnövény kipusztulása esetén tavasszal, a készítmény kijuttatását követően legalább 12 hét elteltével, legalább 15 cm mély szántást követően tavaszi búza, tavaszi árpa, tavaszi káposztarepce, borsó, lóbab, cukorrépa, burgonya, sárgarépa, káposztafélék, hagymafélék vethetők.

 

A készítmény őszi kijuttatással egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal

használható!

Használat előtt alaposan felrázandó!

 

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

 

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a termék címkéjén található használati utasítást!

A Diflanil 500 SC növényvédő szer gyártója a Globachem NV. Belgium 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top